Berichten

Gemeente Súdwest-Fryslân verloot 9 vrije kavels in de wijk Harinxmaland in Sneek

Lees meer