Over de nieuwe wijk van Sneek

De naastgelegen Sneker wijken De Zwette en De Loten hebben Harinxmalanders alle reguliere faciliteiten te bieden. Winkels, basisscholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen zijn hier binnen handbereik. Ook zijn er voldoende sportvoorzieningen in de buurt, waaronder het sportpark Schuttersveld, een tennispark en een manege. Het zwembad van Sneek ligt op fietsafstand.

Klik hier voor de voorzieningenkaart.

Harinxmaland biedt toekomstige bewoners een prachtige woonomgeving met veel natuur en water die voor iedereen bereikbaar is. Harinxmaland is op dit moment één van de weinige wijken in Noord Nederland die hoge duurzaamheidambities heeft. Te denken valt aan slim omgaan met water, energiegebruik en energieopwekking voor lage woonlasten. Aandacht voor materialen en technieken die én het wooncomfort vergroten én het milieu sparen. Dit geldt voor elke woning en voor de woonomgeving.

U zit binnen enkele minuten op de A7 richting Joure/Bolsward of op de provinciale weg (N354) richting Leeuwarden

Binnen 10 minuten bent u op de fiets in hartje centrum.

Harinxmaland ligt aan de noordoostelijke rondweg van Sneek. U zit binnen enkele minuten op de A7 richting Joure/Bolsward of op de provinciale weg (N354) richting Leeuwarden.

Harinxmaland ligt aan de noordkant van Sneek tussen Scharnegoutum en Ysbrechtum tegenover de wijken De Zwette en De Loten.

Over het plan Harinxmaland

We zeggen niet voor niets ‘Alles is haalbaar in Harinxmaland’. De nieuwe wijk is voor iedereen. Er zijn straks betaalbare huurwoningen, koopwoningen voor starters tot luxe vrije kavels aan het water. Ongeacht leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling: Harinxmaland is het stukje Sneek voor iedereen.

Waar mogelijk worden (toekomstige) bewoners in een vroeg stadium betrokken bij Harinxmaland. Daar willen we ver in gaan: niet alleen staan we open voor initiatieven, ook vragen we ook naar de woonwensen die er leven.

Uw woonwensen stuurt u handig en snel door via de uitgebreide woonwensenquête op deze website. Het is dé manier om, waar het kan, zelf een stem te hebben in de ontwikkeling van uw eigen nieuwe woning. Wie weet zijn uw eigenwijze woonideeën een haalbare kaart in Harinxmaland.

Het NS treinstation Sneek-Noord is dichtbij, tevens is er een busverbinding in de nabijheid van Harinxmaland.

Harinxmaland biedt het beste van veel werelden: vlak bij een mooie stad; volop groen en open water; haalbaar voor diverse leeftijden, gezinssamenstellingen en budgetten; eigentijdse comfortabele duurzaamheidsoplossingen in zowel de afzonderlijke woningen als op wijkniveau. Deze unieke combinatie van wooncomfort en leefbaarheid is op dit moment bijzonder in Noord Nederland.

Zowel rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen als vrije kavels zijn straks in Harinxmaland te vinden aan het open water. Dit betreft niet uitsluitend koopwoningen: in Fase 1A staan zelfs huurwoningen aan het open water.

In het totale plan is rekening gehouden met een groot aantal vrije kavels. In Fase 1 zullen vrije kavels worden uitgegeven.

In de oorspronkelijke plannen is uitgegaan van in totaal 1.300 woningen in Harinxmaland. In Fase 1, ten oosten van de spoorlijn tot aan de Zwette, worden tot 2020 zo’n 340 woningen gerealiseerd. Fase 2 is gepland na realisatie van Fase 1. De start van Fase 2 is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de woningmarkt.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat op de locatie van de nieuwe wijk al eerder mensen woonden. Ooit stond hier Harinxma State: thuis van een welgestelde Friese familie, de Harinxma’s.

Over de woningen

De start van de bouw van de eerste 80 woningen is gepland in de zomer van 2011. Deze woningen worden ontwikkeld door woningcorporatie Accolade. De verhuur en verkoop van de woningen is inmiddels gestart. Voor informatie over de huurwoningen verwijzen wij u naar Accolade Sneek. Voor informatie over de koopwoningen neemt u contact op met Makelaardij Hoekstra in Sneek.

Voor gedetailleerde architectonische voorschriften van Fase 1 A verwijzen wij u naar het beeldkwaliteitsplan.

Voor de gedetailleerde informatie over Fase 1A kunt u het uitwerkingsplan raadplegen.

In Fase 1 A (medio 2011) worden 80 rijwoningen gebouw. Het gaat hier om 41 huurwoningen en 39 koopwoningen. Voor informatie over de huurwoningen kunt u terecht bij Accolade. Makelaardij Hoekstra is de aangewezen partij wanneer het gaat om informatie over de koopwoningen.

In Fase 1B (2012/2013) worden 80 woningen gebouwd waaronder ook rijwoningen en twee-onder-één kapwoningen.

In Fase 1C t/m 1F (2013-2020) worden vrijstaande woningen en twee-onder-één kapwoningen gebouwd. Ook worden in deze fasen vrije kavels uitgegeven.

In Harinxmaland zullen veel verschillende typen woningen worden gebouwd. In Fase 1 worden in ieder geval rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen gebouwd en worden vrije kavels uitgegeven.

Over het water en de natuur

In de diverse groenvoorzieningen en in één van de twee woonhoven (Fase 1 A) zullen ook speelmogelijkheden aanwezig zijn.

Naast het recreëren aan het water kan straks ook volop worden gerecreëerd in de groenvoorzieningen van de wijk. Er wordt in de wijk een park aangelegd. In de toekomst zal dit Harinxmapark centraal in de nieuwe woonwijk liggen. Het park wordt uiteindelijk rond de twaalf hectare groot. De aanleg van het park vindt in fasen plaats. Het idee is het park te laten mee groeien met de ontwikkeling van de woonwijk. De eerste fase is een gebied van zo’n 6,5 hectare, dit deel van het park is al aangelegd. Verder is er vlak bij Harinxmaland het 40 jaar oude Zwettebos, een mooi wandelgebied langs de vaarweg de Zwette (elfstedenroute).

Naast water zal groen ook overal in de wijk terugkomen. Groen om in te spelen, te wandelen, te fietsen en te recreëren. Groen om vanuit uw eigen huis en tuin van te genieten. De natuur drukt straks een prachtig stempel op de wijk: je zou haast vergeten dat je toch echt in een stad woont!

In de toekomst (realisatie Fase 2) komt er een nieuwe vaart die de wijk met de Middelseeroute en de Zwette verbindt, deel van het Elfstedentraject. Naast de toekomstige bewoners van Harinxmaland kunnen ook watersportliefhebbers gebruikmaken van deze nieuwe vaarroute.

Harinxmaland wordt een watterrijke wijk. Een nieuwe vaart verbindt, in de toekomst, de wijk met de Middelseeroute en de Zwette, deel van het Elfstedentraject. Ook in de wijk zelf ziet u straks veel waterpartijen. Want water schept ruimte, geeft rust en gezelligheid. Dit vergroot de leefbaarheid van de wijk enorm. Door de wijk kan straks volop worden gevaren. Daarnaast komen in de wijk ook kleinschalige aanlegvoorzieningen voor boten. En aan de oevers kan worden gevist.

Over energie en duurzaamheid

In de eerste plaats bieden duurzame en energiezuinige woningen toekomstige bewoners meer wooncomfort. Daarnaast zullen investeringen in de duurzaamheidoplossingen zich dubbel en dwars terugverdienen.

Oplossingen voor de wijk worden bijvoorbeeld gezocht in zonne-energie, windenergie, biogas, energiezuinige ledverlichting en waterzuivering. Daarnaast zal in de wijk geen gas worden geleverd en is rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke stand van de woningen voor het opwekken van zonne-energie en voldoende daglicht in huis. Binnen deze uitgangspunten blijft alle ruimte voor de laatste ‘duurzame’ inzichten.

We willen hierbij breed denken en nodigen u uit dit ook te doen: van gerecycled materiaal voor de inrichting van de woonomgeving tot het aanmoedigen van bewoners om bewust om te gaan met energie en het inbrengen van eigen duurzame ideeën. We willen als gemeente niet denken in ‘mitsen en maren’ maar gezamenlijke en duurzame initiatieven juist een kans geven.

Harinxmaland is de wijk van de toekomst voor iedereen. Een toekomst waarin op een andere manier wordt omgegaan met energievoorziening, energiebesparing en waar rekening wordt gehouden met het milieu. De duurzaamheidambities zijn groot in Harinxmaland.

De ambities in Harinxmaland zijn groot als het gaat om duurzaamheid. Het doel is een energieneutrale wijk: de hoeveelheid energie die de wijk gebruikt is evenveel als de hoeveelheid energie die de wijk zelf op milieuvriendelijke wijze opwekt. Oplossingen hiervoor worden bijvoorbeeld gezocht in zonne-energie, windenergie of energie opgewekt uit biomassa.

Over de archeologische velden

Er wordt respectvol omgegaan met deze historie: de archeologische velden worden niet bebouwd maar maken deel uit van de openbare ruimte op diverse plekken in de wijk. Ook bieden deze plaatsen mogelijkheden voor sport en spel. Een deel van de archeologische velden ligt in het Harinxmapark. Ook hier blijft de cultuurhistorie zichtbaar in het park en krijgt deze een duidelijk accent. Zo blijft de oorspronkelijke verkaveling van het gebied in het park gehandhaafd. Deze oude structuur gaan we versterken door het planten van bomen en rietkragen in lijn met de verkavelingsgebieden.

Harinxmaland is een gloednieuwe wijk en tegelijk ook honderden jaren oud. Hoe kan dat? Kenners van de Friese cultuurgeschiedenis weten wellicht wel hoe het gebied aan z’n naam komt. Iedereen die dit niet weet nemen we even mee, vijfhonderd jaar terug in de tijd.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat op de locatie van de nieuwe wijk al eerder mensen woonden. Ooit stond hier Harinxma State: thuis van een welgestelde Friese familie, de Harinxma’s.

Tijdens onderzoek zijn zelfs sporen gevonden die uit de Steentijd, IJzertijd en de Romeinse tijd dateren, nog duizenden jaren eerder dus. De oude sloten kenmerken de vroegere inrichting van het gebied nog steeds.