Fase 1B

Koopmans TBI heeft op deze locatie 45 eengezinswoningen gebouwd (Hof van Harinxma).

Fase 1C

Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Op 18 mei 2020 start de inschrijving voor zes vrije kavels aan open vaarwater in de wijk Harinxmaland. 4 kavels aan de Pier Hylckeshof en 2 kavels aan de Hille Haersmahof. Kijk voor meer informatie op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1D

Alles is verkocht in fase D.

Fase 1E 2 (Oerdyk/Noardwei)

In deze fase zijn nog twee bouwkavels beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1F

Zwanenburg B.V. gaat op deze locatie 76 duurzame en gasloze woningen bouwen aan vaarwater. Kijk voor meer informatie op www.mooiharinxmaland.nl.

Locatie Grasdrogerij

Op de voormalige locatie van de Grasdrogerij is een prachtig woongebied op een exclusief stukje in Harinxmaland gerealiseerd met vijf vrijstaande woningen aan het water (de Swette). Kijk voor meer informatie op https://www.makelaardijhoekstra.nl/nieuwbouw/project/sneek-grasdrogerij/.

Fase 2

De start van Fase 2 is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt.