Fase 1B

Koopmans TBI heeft op deze locatie 45 eengezinswoningen gebouwd (Hof van Harinxma).

Er loopt momenteel een aanbesteding voor de verkoop van 38 bouwkavels in fase 1B. Op dit perceel zullen o.a. 19 huurwoningen voor de vrije sector worden gerealiseerd. In de loop van 2019 wordt hierover meer bekend gemaakt.

Fase 1C

De gemeente gaat in 2020 de bouw van 24 woningen in fase 1C mogelijk maken. Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Door deze mix ontstaat een mooi gevarieerd aanbod.

Fase 1D

Alles is verkocht in fase D.

Fase 1E 2 (Oerdyk)

De gemeente start 4 februari 2019 met de verkoop van 6 vrije kavels gelegen aan de Oerdyk (door middel van loting). Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1F

Zwanenburg B.V. gaat op deze locatie 74 duurzame en gasloze woningen bouwen aan vaarwater. Kijk voor meer informatie op www.mooiharinxmaland.nl.

Locatie Grasdrogerij

Binnenkort start de verkoop van de 5 vrijstaande woningen gelegen op de voormalige grasdrogerijlocatie. Deze unieke woningen liggen aan de Swette en zijn allemaal voorzien van een botenhuis.

Fase 2

De start van Fase 2 is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Vrije kavels

Er zijn op dit moment (nog) geen vrije kavels beschikbaar binnen Harinxmaland. Bent u op zoek naar een vrije kavel op een andere locatie, kijk dan eens  op www.woneninsudwestfryslan.nl.