Bouwrijp maken Harinxmland

Firma Cnossen infra B.V. uit Sneek en Firma Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. uit Scharnegoutum zijn gezamenlijk begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor fase 1a.

Lees meer

Gea Akkerman reikt de cheque uit

De roze geluksklaver heeft de heer Sybe Smid uit Sneek gelukkig gemaakt. Hij was de eerste inzender van de foto van de roze klaver in de Sneek en daarmee de winnaar van de ballonvaart.

Lees meer

Duurzame wijk Harinxmaland van start – Na jaren grondige voorbereiding is op 12 mei het officiële startschot gegeven voor de nieuwe wijk Harinxmaland en de verkoop en verhuur van de eerste 80 woningen.

Lees meer