Nieuwe straatnamen bekend

Harinxmaland krijgt er dit jaar flink wat nieuwe woningen en dus ook straten bij. De commissie (straat)naamgeving heeft zich over de namen van deze nieuwe straten gebogen. Op advies van de commissie heeft het college met de nieuwe straatnamen ingestemd. De nieuwe straten van fase 1B en 1C gaan heten: Evert Egbertsstraat, Pier Hylckeshof, Hille Haersmahof en Rintje Ydeshof. De nieuwe straten van fase 1D gaan heten: Gerritshof, Jetseshof, Jacobshof, Ype Johannesstraat, Noardwei. Deze namen verwijzen naar de vroegere gebruikers/pachters van de voormalige landerijen in dit gebied. De namen sluiten hiermee aan bij die van fase 1A.

Hieronder ziet u de kaartjes van fase 1B/1C en van fase 1D:

Namen fase 1B en 1C

Namen fase 1D

7 April: start verkoop 45 woningen fase 1B

Op 7 april start de verkoop van 45 eengezinswoningen, verdeeld over vijf rijen. De woningen staan rondom een groen hof. Heb je interesse? Inschrijven kan via

Bouw fase E volop bezig

Op 1 december is de eerste paal van fase E de grond in gegaan. Ondertussen zijn de funderingen voor alle 40 rijtjeswoningen geplaatst en het betoncasco voor de rij van acht staat. Op donderdagmiddag 26 januari gaat de eerste paal van de 26 twee-onder-eenkapwoningen de grond in! Dit wordt opnieuw een feestelijk moment, waar wethouder Gea Akkerman ook aanwezig zal zijn.

Harinxmaland

Kom naar de woonmarkt

Op zaterdag 29 oktober vindt de Woonmarkt van Súdwest-Fryslân plaats. Op deze markt wordt alles omtrent wonen en het nieuwbouw woonaanbod in gemeente Súdwest-Fryslân gepresenteerd. Lees meer

Voortgang werkzaamheden fase 1E en 1D

Vanaf maandag 19 september gaan we weer van start met de werkzaamheden in fase 1E en 1D. Dit houdt onder andere in dat de damwand, riolering en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht. De werkzaamheden zijn medio november gereed.

Alle kavels fase 1D verkocht

De gemeente heeft de negen vrije kavels verloot onder de geïnteresseerden. Voor alle negen zijn inmiddels de overeenkomsten getekend.

Lees meer

Verkoop 9 vrije kavels Harinxmaland Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân verloot 9 vrije kavels in de wijk Harinxmaland in Sneek

Lees meer

Vervolg werkzaamheden fase D en E

In de week van 25 april start firma De Waard met de grondwerkzaamheden voor de fases D en E van Harinxmaland. De waterpartijen worden graven

Lees meer

Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Fase 1E ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Harinxmaland fase 1e ligt ter inzage van 1 april t/m 12 mei 2016 op de gemeenteloketten. Kijk hier voor meer info.

Lees meer

Start verkoop woningen fase 1E

Op 19 december start Zwanenburg Projecten, in samenwerking met makelaardij Hoekstra uit Sneek en Makelaardij Friesland uit Heerenveen, de verkoop van woningen in Harinxmaland. Lees meer