In 2010 werd aan de noordzijde van Sneek in gestart met de ontwikkeling van de prachtige, waterrijke wijk Harinxmaland. Er zijn gefaseerd ruim 400 woningen gebouwd. Dat Harinxmaland een gewilde woonlocatie is, is wel gebleken. De laatste woningen in fase 1 zijn inmiddels allemaal verkocht en worden dit jaar nog opgeleverd.

Ontwikkeling fase 2A

Het oorspronkelijke plangebied werd in 2008 gesplitst in twee fasen. Fase 1 wordt dit jaar nog afgerond. Om de woningvoorraad in onze gemeente dynamisch te houden, willen we graag aan de slag met het doorontwikkelen van Harinxmaland. De gemeenteraad is gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van fase 2A. De raad buigt zich over dit onderwerp op 29 april.

160 nieuwbouwwoningen

Het plangebied, ten westen van de spoorlijn Sneek-Leeuwarden, is ongeveer 10 hectare groot. Het plan is om op deze locatie gefaseerd 160 woningen te bouwen. De totale oppervlakte van fase 2 bedraagt ruim 64 hectare. Het gaat om het gebied ten westen van de spoorlijn tot aan het Uitvaartcentrum.

Harinxmaland is voor iedereen!

Een gevarieerd woningaanbod in een wijk waar een duurzaam en prettig leefklimaat voorop staat. Dat zijn onze plannen voor Harinxmaland fase 2. We gaan in de planvorming voor fase 2A uit van het realiseren van 160 woningen; 40 sociale huurwoningen, 40 sociale koopwoningen (starterswoningen), 40 koopwoningen voor het middensegment en 40 experimentele woningen. Als alles volgens planning gaat, kan in 2023 de eerste schop in de grond.

“We willen met Harinxmaland 2 opnieuw een plek creëren waar het voor iedereen goed leven en genieten is. Met het gevarieerde woningaanbod denken wij hier zeker aan te kunnen voldoen. Eén van onze ambities is bijvoorbeeld om de sociale woningbouw versneld mogelijk te maken. Dit geldt voor zowel sociale huurwoningen als koopwoningen voor starters. Daarnaast is er in het plan ook ruimte voor experimentele bouw”, aldus wethouder Mark de Man.

Súdwest-Fryslân heeft 89 kernen met in totaal zo’n 90.000 inwoners. Wij kunnen onmogelijk met iedereen afzonderlijk contact hebben. Daarom werken wij zoveel mogelijk samen met stads-, dorps- of wijkbelangen volgens ons Kernenbeleid.

Wijkbelang Harinxmaland

Coördinator Jan Witteveen: “In de nieuwe wijk Harinxmaland is, voor zover wij weten, (nog) geen wijkbelang. Zijn er binnen jullie wijk plannen voor de oprichting van een wijkbelang? Of kan ik iets anders voor de wijk betekenen? Ik hoor het graag!”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de stads-, dorps- en wijkcoördinatoren (en contactgegevens) op de website van gemeente Súdwest-Fryslan

De voetbalkooi op het Speeleiland in jullie wijk, Harinxmaland in Sneek, is een groot succes! Er wordt sinds de plaatsing, afgelopen zomer, veelvuldig gebruik van gemaakt! Dat vinden wij als gemeente erg fijn om te horen!

Ballen in de sloot

We hebben jammer genoeg moeten constateren dat de voetbalkooi blijkbaar niet hoog genoeg is. Er belanden regelmatig ballen in de sloot tussen het Speeleiland en het spoor. Wij hebben signalen gekregen, dat zowel kinderen als volwassenen vervolgens langs het spoor lopen om de ballen uit de sloot te vissen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en bovendien is het verboden. Je riskeert een hoge boete!

Gedeeltelijke overkapping

We begrijpen dat het heel erg vervelend is dat de ballen steeds in de sloot belanden. De gemeente gaat daarom zorgen voor een gedeeltelijke overkapping, zodat er minder ballen uit de kooi gaan. Wanneer deze overkapping geplaatst kan worden, is nog niet bekend. De verwachting is, dat dit halverwege april zal zijn.

Vertragingen

Langs het spoor lopen is een belangrijke oorzaak van vertragingen. Machinisten schrikken, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming aankomen. Bijna 30% van alle treinvertragingen, zo’n drie en een half uur per dag (!), wordt veroorzaakt door mensen die onbevoegd op en langs het spoor lopen.

Je riskeert een hoge boete!

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van ProRail surveilleren regelmatig bij overwegen en langs het spoor. Treffen zij iemand op of langs het spoor, dan kunnen zij de overtreder een boete geven, die kan oplopen tot € 230. Met cameratoezicht vergroot ProRail de pakkans en kan er eerder ingegrepen worden als iemand onbevoegd langs het spoor loopt.

Kortom; ligt je bal in de sloot? Ga dan niet naar de overkant (langs het spoor) om hem op te halen. We vragen je dit voor je eigen veiligheid!

Het Speeleiland in de wijk Harinxmaland in Sneek begint steeds meer vorm te krijgen. In de zomer werd al een voetbalkooi gerealiseerd en afgelopen week werden de speeltoestellen geplaatst. Het Speeleiland wordt gefinancierd door Zwanenburg Projecten b.v. en gemeente Súdwest-Fryslan.

 

 

De bouw van de laatste 100 woningen (aan vaarwater) in de wijk Harinxmaland gaan begin 2021 van start! Hieronder leest u daar meer over. Daarnaast informeren we u ook graag over de andere werkzaamheden in de wijk.

Fase 1C

De bouw van in totaal 24 woningen aan de Pier Hylckeshof en Hille Haersmahof gaat in het voorjaar van 2021 van start. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er worden projectwoningen, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn ook een aantal vrije bouwkavels verkocht. Kijk voor meer informatie op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1F

In deze fase worden 76 duurzame en gasloze woningen aan vaarwater gebouwd op een bijzondere locatie. Aan het eind van dit jaar wordt begonnen met het grondwerk. In januari starten de heiwerkzaamheden voor de eerste 19 woningen. Kijk voor meer informatie op www.mooiharinxmaland.nl.

Definitieve wijkinrichting

De verwachting is dat de bouw van de woningen in ieder geval tot 2022 in beslag gaat nemen, daarna wordt de wijk definitief ingericht.

Uitgraven vaart

De graafwerkzaamheden aan de vaart zijn inmiddels afgerond. Aan de noordzijde, tussen fase E en F wordt nog een stuk damwand geplaatst.

Locatie Grasdrogerij/Oerdyk

Op de voormalige locatie van de Grasdrogerij is een prachtig woongebied op een exclusief stukje in Harinxmaland gerealiseerd met vijf vrijstaande woningen aan het water (de Swette). Deze locatie wordt dit najaar afgewerkt met bomen en struiken. In het voorjaar als de weg wordt opgeknapt worden er graspaden op het terrein aangelegd, zodat het geschikt wordt voor een wandeling.

 Speeleiland Harinxmaland

In de zomer werd al een voetbalkooi geplaatst. Eind november worden ook de andere speeltoestellen geplaatst, waaronder een héél bijzondere! Er wordt ook nog een voetgangersbrug geplaatst. Het geheel wordt later nog aangekleed met bomen en struiken.

Vanaf heden is de rechtdoorgaande rijbaan Noardwei de enige toegangsweg richting het noordelijk gedeelte van de wijk Harinxmaland in Sneek. Dus vanaf rotonde Stadsrondweg Noord/Noardwei rechtdoor richting het noordelijk gedeelte van de genoemde wijk. Dit heeft te maken met het graven van de nieuwe vaart. Op onderstaande kaart wordt met een oranje lijn de vanaf nu geldende rijroute aangegeven.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Frans Brunia van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Altijd al aan open vaarwater willen wonen? Grijp dan nu uw kans! U kunt zich van 18 mei tot en met 14 juni inschrijven voor een kavel aan de Pier Hylckeshof (4 kavels) of Hille Haersmahof (2 kavels).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.woneninsudwestfryslan.nl/een+eigen+huis+bouwen/1636870.aspx?t=Sneek-Pier-Hylckeshof%2fHille-Haersmahof-Harinxmaland-fase-1C.

Wilt u uw droomhuis bouwen op een prachtige locatie in Sneek? In de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2) zijn nog twee bouwkavels beschikbaar!

Meer informatie

Meer informatie over de kavels, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vindt u op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Belangstelling? Vragen?

Neem dan contact op met S.W. van Steinvoorn (Makelaar – gemeente Súdwest-Fryslân) via 14 0515 of s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl.

Vanaf eind april tot eind juli 2020 worden er werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van fase C in de wijk Harinxmaland in Sneek.  De werkzaamheden zullen, afhankelijk van het weer, zo snel mogelijk uitgevoerd worden. We vragen begrip voor eventuele overlast.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de hoofduitvoerder via 06 216 75 300.

Voordat Zwanenburg Projecten kan starten met bouwen in fase 1F (Waterrijk Wonen), moet het terrein eerst bouwrijp worden gemaakt. Omdat de definitieve bouwroute langs het spoor nog niet klaar is, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke route (zie kaartje).

Planning

Van der Meer uit Scharnegoutum is in week 11 begonnen met het voorbelasten van het terrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting binnen 6 tot 8 weken klaar zijn.

Vragen/klachten?

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of eventuele klachten ervaren tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Anne ten Hoor via 06-83482104 (Interra).

Relevant bericht

Op koers naar waterrijk wonen in Harinxmaland!