Artikelen door Geesje Leemburg

Vrije kavels Oerdyk/Noardwei – Harinxmaland Sneek

U kunt van 28 augustus tot en met 25 september 2019 inschrijven voor één van de zes vrije kavels in de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2).  Inschrijven op een kavel Inschrijven kan tot en met 25 september. Loting De notariële loting vindt plaats op 8 oktober om 16:30 uur in het Bestjoershûs in Sneek. Vergeet niet […]

Groenplan voor Harinxmaland

Naast dat water een belangrijke drager is in de wijk, is er ook zeker gedacht aan beplanting en groen. Groen voor bewoners en voor recreanten. Groen om in te spelen, te wandelen, te fietsen en te recreëren. Groen om vanuit uw eigen huis en tuin van te genieten. Gevarieerde beplanting lokt vogels en vlinders naar […]

,

Vervolg werkzaamheden binnentuin Hof van Harinxma

Het geraamte is eerder dit jaar aangebracht. We gaan binnenkort verder met de aanleg. Voor de bouwvakvakantie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Aanbrengen speeltoestellen ( grotendeels) Aanbrengen bestrating Maaien gras Aanbrengen gras rond speeltoestellen ( afwijkend van eerste ontwerp, kostenbesparend en beter voor afvoer water) De speeltoestellen worden na de bouwvak voorzien van valondergrond en blijven in […]

,

Omgevingsvergunning verleend voor 5 woningen aan Tolhûsdyk in Sneek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vijf woningen aan de Tolhûsdyk (voormalige grasdrogerijlocatie) in Sneek. Ter inzage Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515. Bezwaar maken Bent u het niet […]

,

Voorbereidingen ‘woonrijp maken’ van start

De straten Noardwei, Jacobshof, Jetseshof en Gerritshof worden rond de bouwvak van dit jaar zoveel mogelijk woonrijp gemaakt. Woonrijp maken, wat betekent dat? Woonrijp maken, betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen. Tijdelijke bouwweg De tijdelijke bouwweg is nodig zolang er […]

,

Werkzaamheden Oerdyk/Noardwei en Grasdrogerlocatie in volle gang

Grondverzet Van der Meer uit Scharnegoutum is gestart met het zogenaamde bouwrijp maken van de fase Oerdyk/Noardwei (1E2) en de Grasdrogerijlocatie. Bouwrijp maken betekent dat de riolering en bouwwegen worden aangelegd.  Planning De werkzaamheden op de Grasdrogerijlocatie duren tot aan de bouwvak. De bouwlocatie Oerdyk/Noardwei is naar verwachting begin mei klaar.  

,

Fietsbrug “Lytse Swette” binnenkort weer toegankelijk

De fietsbrug “Lytse Swette” nabij de Noardwei is een lange periode afgesloten geweest. Het pad er naartoe was onveilig. Nota Infra BV is momenteel bezig met het aanbrengen van een dunne laag fijnere halfverharding, zodat het pad beter begaanbaar is. Op een later moment zal dit pad nog worden voorzien van een laag asfalt.  

,

Aanleg groenstrook Harinxmaland/rondweg Sneek van start

We zijn vorige week gestart met de aanleg van een groenstrook tussen de wijk Harinxmaland en de rondweg in Sneek. Deze groenstrook heeft een geluidsfilterende functie. We verwachten dat het grondwerk deze week nog wordt afgerond, maar dat is mede afhankelijk van het weer. Vanaf 18 maart beginnen we met het planten van bomen en […]

,

Straatnaam toegekend aan voormalige grasdrogerijlocatie Sneek

Op de plek van de voormalige grasdrogerij, langs de Leeuwarderweg in Sneek, worden vijf woningen aan de Swette gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat, in uitbreidingsplan Harinxmaland, draagt vanaf nu de naam Tolhûsdyk. De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. “Het college […]