De straten Noardwei, Jacobshof, Jetseshof en Gerritshof worden rond de bouwvak van dit jaar zoveel mogelijk woonrijp gemaakt.

Woonrijp maken, wat betekent dat?

Woonrijp maken, betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Tijdelijke bouwweg

De tijdelijke bouwweg is nodig zolang er in fase 1E2 (Oerdyk/Noardwei) wordt gebouwd. Als de werkzaamheden daar zijn afgerond, gaan we deze weg ook woonrijp gaan maken. Een planning hiervoor kunnen we nog niet geven; de kavels moeten eerst allemaal zijn verkocht.

Grondverzet Van der Meer uit Scharnegoutum is gestart met het zogenaamde bouwrijp maken van de fase Oerdyk/Noardwei (1E2) en de Grasdrogerijlocatie. Bouwrijp maken betekent dat de riolering en bouwwegen worden aangelegd. 

Planning

De werkzaamheden op de Grasdrogerijlocatie duren tot aan de bouwvak. De bouwlocatie Oerdyk/Noardwei is naar verwachting begin mei klaar.

 

De fietsbrug “Lytse Swette” nabij de Noardwei is een lange periode afgesloten geweest. Het pad er naartoe was onveilig.

Nota Infra BV is momenteel bezig met het aanbrengen van een dunne laag fijnere halfverharding, zodat het pad beter begaanbaar is. Op een later moment zal dit pad nog worden voorzien van een laag asfalt.

 

We zijn vorige week gestart met de aanleg van een groenstrook tussen de wijk Harinxmaland en de rondweg in Sneek. Deze groenstrook heeft een geluidsfilterende functie.

We verwachten dat het grondwerk deze week nog wordt afgerond, maar dat is mede afhankelijk van het weer. Vanaf 18 maart beginnen we met het planten van bomen en struiken.

U vindt hieronder als bijlagen een plattegrond van het te beplanten gebied en een overzicht van het type beplanting.

Op de plek van de voormalige grasdrogerij, langs de Leeuwarderweg in Sneek, worden vijf woningen aan de Swette gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat, in uitbreidingsplan Harinxmaland, draagt vanaf nu de naam Tolhûsdyk.

De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. “Het college vindt het waardevol dat de geschiedenis van dit gebied terug komt in de straatnaam”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Wij gaan daarom graag mee in het advies van de naamgevingscommissie.”

Het Tolhuis aan de Swette (toen Leeuwarder trekvaart) werd in 1661 gebouwd in opdracht van de stad Sneek. Trekschuiten die tussen Sneek en Easterwierrum voeren, moesten hier tol betalen.

U kon van 4 februari tot en met 4 maart 2019 inschrijven voor één van de zes vrije kavels in de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2). 

Inschrijven op een kavel

Inschrijven kon tot en met 4 maart. Dit is nu niet meer mogelijk.

Loting

De notariële loting vindt plaats op dinsdag 19 maart van 16.30 tot 18.00 uur in De Walrus in Sneek. Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs(bewijzen) mee te nemen.

Meer informatie

U vindt de beknopte informatie in de folder Verkoopinformatie kavels Oerdyk/Noardwei Sneek en uitgebreidere informatie via de linken onder de kop Bijlagen.

Bestemmingsplan

U kunt het bestemmingsplan voor deze locatie raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

Tijdens een speciale bewonersbijeenkomst in september vorig jaar, konden de (toekomstige) bewoners van Het Hof van Harinxma ideeën aandragen voor de inrichting van het binnenterrein.

Veilig en openbaar

Groenontwerper Jelle Koornstra heeft naar aanleiding van alle input drie ontwerpen gemaakt voor de mogelijke inrichting van het binnenterrein. “Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk aan de bewonerswensen tegemoet te komen, maar daarnaast niet uit het oog te verliezen dat veiligheid voorop staat en dat het (openbare!) terrein goed te onderhouden moet zijn.”

Ontwerp eind februari bekend

De bewoners van het Hof van Harinxma kunnen tot 11 februari hun voorkeur uitspreken. Het ontwerp met de meeste stemmen, wordt dit jaar nog uitgevoerd. Welke dit is, wordt eind februari bekend gemaakt.

Geen e-mail ontvangen?

Woont u in het Hof van Harinxma, maar heeft u geen e-mail van de gemeente gekregen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. binnenterrein Hof van Harinxma). Dan sturen wij u het ontwerp alsnog toe. Omdat alleen bewoners mogen stemmen, verzoek wij u vriendelijk om uw adresgegevens in de e-mail te vermelden.

De gemeente Súdwest-Fryslân en Zwanenburg Projecten b.v. uit Heerenveen hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van 74 duurzame en gasloze woningen aan open vaarwater in fase 1F in Harinxmaland in Sneek. De bouw start waarschijnlijk in 2020. Zwanenburg bouwde eerder al 64 woningen in fase 1D.

Bouw- en woonrijp maken van de locatie

Zwanenburg is al sinds 2016 eigenaar van de grond in fase 1F en zorgt zelf voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. ‘Woonrijp maken’ betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen van definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Bouwplannen voor 24 woningen in fase 1C

De gemeente Súdwest-Fryslân wil in het jaar 2020, naast de 74 woningen in fase 1F, ook de bouw van 24 woningen in fase 1C mogelijk maken. Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Door deze mix ontstaat een mooi gevarieerd aanbod. De gemeente heeft hier goede ervaringen mee.

Op dinsdag 25 september jl. heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ideeën opgehaald bij de (toekomstige) bewoners van het Hof van Harinxma voor de inrichting van het binnenterrein.

“Een realistisch en breedgedragen plan”

Jelle Koornstra (ontwerper Groen) is druk bezig om de aangedragen ideeën en wensen zoveel mogelijk te verwerken in de ontwerpen. Jelle: “De ontwerpen zijn later klaar dan gepland. Ik wil graag met een realistisch en breed gedragen plan komen. Daar heb ik nog iets meer tijd voor nodig. Ik verwacht dat we de ontwerpen deze maand nog in stemming kunnen brengen.”

De gemeente gaat volgende maand (november 2018) aan de slag met het ‘vergroenen’ en verfraaien van een gedeelte van de Douwe Hiddesstraat.

Meer groen

Aan het einde van de Douwe Hiddesstraat ligt een groot plateau van zogenaamde doorgroeistenen. Dit plateau is aangelegd als keerpunt voor de huisvuilwagen van de gemeente. In de praktijk is
gebleken dat het deel met doorgroeistenen wel iets minder groot kan. Een deel van de stenen wordt vervangen door gras. Deze grasstrook wordt meegenomen in de maairoute. Ook worden er vier bomen geplant (veldesdoorns: Acer campestre “Elsrijk”).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan u kunt u contact opnemen met J.W. Koornstra van de gemeente Súdwest-Fryslân via telefoonnummer 14-0515.