,

Aanleg groenstrook Harinxmaland/rondweg Sneek van start

We zijn vorige week gestart met de aanleg van een groenstrook tussen de wijk Harinxmaland en de rondweg in Sneek. Deze groenstrook heeft een geluidsfilterende functie.

We verwachten dat het grondwerk deze week nog wordt afgerond, maar dat is mede afhankelijk van het weer. Vanaf 18 maart beginnen we met het planten van bomen en struiken.

U vindt hieronder als bijlagen een plattegrond van het te beplanten gebied en een overzicht van het type beplanting.

,

Straatnaam toegekend aan voormalige grasdrogerijlocatie Sneek

Op de plek van de voormalige grasdrogerij, langs de Leeuwarderweg in Sneek, worden vijf woningen aan de Swette gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat, in uitbreidingsplan Harinxmaland, draagt vanaf nu de naam Tolhûsdyk.

De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. “Het college vindt het waardevol dat de geschiedenis van dit gebied terug komt in de straatnaam”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Wij gaan daarom graag mee in het advies van de naamgevingscommissie.”

Het Tolhuis aan de Swette (toen Leeuwarder trekvaart) werd in 1661 gebouwd in opdracht van de stad Sneek. Trekschuiten die tussen Sneek en Easterwierrum voeren, moesten hier tol betalen.

,

Vrije kavels Oerdyk/Noardwei – Harinxmaland Sneek

U kon van 4 februari tot en met 4 maart 2019 inschrijven voor één van de zes vrije kavels in de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2). 

Inschrijven op een kavel

Inschrijven kon tot en met 4 maart. Dit is nu niet meer mogelijk.

Loting

De notariële loting vindt plaats op dinsdag 19 maart van 16.30 tot 18.00 uur in De Walrus in Sneek. Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs(bewijzen) mee te nemen.

Meer informatie

U vindt de beknopte informatie in de folder Verkoopinformatie kavels Oerdyk/Noardwei Sneek en uitgebreidere informatie via de linken onder de kop Bijlagen.

Bestemmingsplan

U kunt het bestemmingsplan voor deze locatie raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

,

Bewoners Hof van Harinxma stemmen op favoriete ontwerp voor binnenterrein

Tijdens een speciale bewonersbijeenkomst in september vorig jaar, konden de (toekomstige) bewoners van Het Hof van Harinxma ideeën aandragen voor de inrichting van het binnenterrein.

Veilig en openbaar

Groenontwerper Jelle Koornstra heeft naar aanleiding van alle input drie ontwerpen gemaakt voor de mogelijke inrichting van het binnenterrein. “Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk aan de bewonerswensen tegemoet te komen, maar daarnaast niet uit het oog te verliezen dat veiligheid voorop staat en dat het (openbare!) terrein goed te onderhouden moet zijn.”

Ontwerp eind februari bekend

De bewoners van het Hof van Harinxma kunnen tot 11 februari hun voorkeur uitspreken. Het ontwerp met de meeste stemmen, wordt dit jaar nog uitgevoerd. Welke dit is, wordt eind februari bekend gemaakt.

Geen e-mail ontvangen?

Woont u in het Hof van Harinxma, maar heeft u geen e-mail van de gemeente gekregen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. binnenterrein Hof van Harinxma). Dan sturen wij u het ontwerp alsnog toe. Omdat alleen bewoners mogen stemmen, verzoek wij u vriendelijk om uw adresgegevens in de e-mail te vermelden.

,

Realisatie woonwijk Harinxmaland in Sneek gaat onverminderd door

De gemeente Súdwest-Fryslân en Zwanenburg Projecten b.v. uit Heerenveen hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van 74 duurzame en gasloze woningen aan open vaarwater in fase 1F in Harinxmaland in Sneek. De bouw start waarschijnlijk in 2020. Zwanenburg bouwde eerder al 64 woningen in fase 1D.

Bouw- en woonrijp maken van de locatie

Zwanenburg is al sinds 2016 eigenaar van de grond in fase 1F en zorgt zelf voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. ‘Woonrijp maken’ betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen van definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Bouwplannen voor 24 woningen in fase 1C

De gemeente Súdwest-Fryslân wil in het jaar 2020, naast de 74 woningen in fase 1F, ook de bouw van 24 woningen in fase 1C mogelijk maken. Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Door deze mix ontstaat een mooi gevarieerd aanbod. De gemeente heeft hier goede ervaringen mee.

,

Ontwerpen binnenterrein Hof van Harinxma later klaar dan gepland

Op dinsdag 25 september jl. heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ideeën opgehaald bij de (toekomstige) bewoners van het Hof van Harinxma voor de inrichting van het binnenterrein.

“Een realistisch en breedgedragen plan”

Jelle Koornstra (ontwerper Groen) is druk bezig om de aangedragen ideeën en wensen zoveel mogelijk te verwerken in de ontwerpen. Jelle: “De ontwerpen zijn later klaar dan gepland. Ik wil graag met een realistisch en breed gedragen plan komen. Daar heb ik nog iets meer tijd voor nodig. Ik verwacht dat we de ontwerpen deze maand nog in stemming kunnen brengen.”

,

Meer groen in de D. Hiddesstraat

De gemeente gaat volgende maand (november 2018) aan de slag met het ‘vergroenen’ en verfraaien van een gedeelte van de Douwe Hiddesstraat.

Meer groen

Aan het einde van de Douwe Hiddesstraat ligt een groot plateau van zogenaamde doorgroeistenen. Dit plateau is aangelegd als keerpunt voor de huisvuilwagen van de gemeente. In de praktijk is
gebleken dat het deel met doorgroeistenen wel iets minder groot kan. Een deel van de stenen wordt vervangen door gras. Deze grasstrook wordt meegenomen in de maairoute. Ook worden er vier bomen geplant (veldesdoorns: Acer campestre “Elsrijk”).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan u kunt u contact opnemen met J.W. Koornstra van de gemeente Súdwest-Fryslân via telefoonnummer 14-0515.

,

Waardevolle input voor inrichting binnenterrein Hof van Harinxma

De leden van projectteam Harinxmaland van de gemeente Súdwest-Fryslân, mochten op dinsdag 25 september zo’n 20 (toekomstige) bewoners van het Hof van Harinxma verwelkomen op het Waltaplein in het gemeentehuis in Sneek.

Ideeën ophalen

De speciale bewonersbijeenkomst werd georganiseerd om ideeën op te halen voor de inrichting van het binnenterrein. Na een korte presentatie door Jelle Koornstra (ontwerper Groen) over de (on)mogelijkheden, werd er volop gebrainstormd door de bewoners en maakten zij diverse mooie ontwerpen.

Aan de slag!

Jelle Koornstra: “We zijn erg blij met alle input. De komende weken maken we twee of drie ontwerpen voor het binnenterrein. Hier kunnen de bewoners op stemmen (vermoedelijk oktober; de meeste stemmen gelden). We proberen zoveel mogelijk aan de bewonerswensen tegemoet te komen, maar we verliezen niet uit het oog dat veiligheid voorop staat en dat het terrein met een openbaar karakter goed te onderhouden moet zijn.”

,

Uitnodiging bewonersbijeenkomst Hof van Harinxma

De leden van het projectteam van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan graag met u in gesprek over de inrichting van het binnenterrein van het Hof van Harinxma. Tijdens een speciale bewonersbijeenkomst op dinsdag 25 september willen we met u, als toekomstige bewoner, van gedachten wisselen over de mogelijkheden.

Openbaar karakter

Het doel is uiteraard om het binnenterrein zo in te richten, dat u er als bewoner tevreden over bent. Het is echter wel belangrijk dat het terrein een openbaar karakter krijgt. Het ontwerp willen we graag in overleg met u realiseren.

Wanneer en waar?

Dinsdag 25 september van 15.00 tot 17.00 uur op het Waltaplein in het gemeentehuis (Marktstraat 15, Sneek).

Verhinderd?

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst? Dan kunt u tot 24 september a.s. uw wensen en ideeën kenbaar maken via communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. inrichting binnenterrein Hof van Harinxma).

(relevant bericht: https://www.harinxmaland.nl/2018/07/04/meepraten-over-het-binnenterrein-van-het-hof-van-harinxma/)

,

Meepraten over het binnenterrein van het Hof van Harinxma?

Heeft u ideeën over het inrichten van het binnenterrein van het Hof van Harinxma in Sneek? De betrokken ambtenaren van gemeente Súdwest-Fryslân gaan hierover graag met u in gesprek.

Bewonersbijeenkomst

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert in september een bijeenkomst voor de toekomstige bewoners van het Hof van Harinxma om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Het doel is uiteraard om het binnenterrein zo in te richten, dat u er als bewoner tevreden over bent. Daarbij is het wel van belang dat het openbare karakter duidelijk voorop blijft staan. We vragen u nu alvast eens na te denken over uw wensen en ideeën.

Meepraten?

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze speciale bewonersbijeenkomst? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. Hof van Harinxma). We gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over het inrichten van het binnenterrein.