,

Speeleiland Harinxmaland volop in ontwikkeling!

Het Speeleiland in de wijk Harinxmaland in Sneek begint steeds meer vorm te krijgen. In de zomer werd al een voetbalkooi gerealiseerd en afgelopen week werden de speeltoestellen geplaatst. Het Speeleiland wordt gefinancierd door Zwanenburg Projecten b.v. en gemeente Súdwest-Fryslan.

 

 

,

Bouw 100 nieuwbouwwoningen Harinxmaland begin 2021 van start!

De bouw van de laatste 100 woningen (aan vaarwater) in de wijk Harinxmaland gaan begin 2021 van start! Hieronder leest u daar meer over. Daarnaast informeren we u ook graag over de andere werkzaamheden in de wijk.

Fase 1C

De bouw van in totaal 24 woningen aan de Pier Hylckeshof en Hille Haersmahof gaat in het voorjaar van 2021 van start. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er worden projectwoningen, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn ook een aantal vrije bouwkavels verkocht. Kijk voor meer informatie op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1F

In deze fase worden 76 duurzame en gasloze woningen aan vaarwater gebouwd op een bijzondere locatie. Aan het eind van dit jaar wordt begonnen met het grondwerk. In januari starten de heiwerkzaamheden voor de eerste 19 woningen. Kijk voor meer informatie op www.mooiharinxmaland.nl.

Definitieve wijkinrichting

De verwachting is dat de bouw van de woningen in ieder geval tot 2022 in beslag gaat nemen, daarna wordt de wijk definitief ingericht.

Uitgraven vaart

De graafwerkzaamheden aan de vaart zijn inmiddels afgerond. Aan de noordzijde, tussen fase E en F wordt nog een stuk damwand geplaatst.

Locatie Grasdrogerij/Oerdyk

Op de voormalige locatie van de Grasdrogerij is een prachtig woongebied op een exclusief stukje in Harinxmaland gerealiseerd met vijf vrijstaande woningen aan het water (de Swette). Deze locatie wordt dit najaar afgewerkt met bomen en struiken. In het voorjaar als de weg wordt opgeknapt worden er graspaden op het terrein aangelegd, zodat het geschikt wordt voor een wandeling.

 Speeleiland Harinxmaland

In de zomer werd al een voetbalkooi geplaatst. Eind november worden ook de andere speeltoestellen geplaatst, waaronder een héél bijzondere! Er wordt ook nog een voetgangersbrug geplaatst. Het geheel wordt later nog aangekleed met bomen en struiken.

,

Toegangsweg noordelijk gedeelte Harinxmaland

Vanaf heden is de rechtdoorgaande rijbaan Noardwei de enige toegangsweg richting het noordelijk gedeelte van de wijk Harinxmaland in Sneek. Dus vanaf rotonde Stadsrondweg Noord/Noardwei rechtdoor richting het noordelijk gedeelte van de genoemde wijk. Dit heeft te maken met het graven van de nieuwe vaart. Op onderstaande kaart wordt met een oranje lijn de vanaf nu geldende rijroute aangegeven.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Frans Brunia van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

,

Wonen aan open vaarwater? Inschrijving fase 1C start maandag 18 mei 2020!

Altijd al aan open vaarwater willen wonen? Grijp dan nu uw kans! U kunt zich van 18 mei tot en met 14 juni inschrijven voor een kavel aan de Pier Hylckeshof (4 kavels) of Hille Haersmahof (2 kavels).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.woneninsudwestfryslan.nl/een+eigen+huis+bouwen/1636870.aspx?t=Sneek-Pier-Hylckeshof%2fHille-Haersmahof-Harinxmaland-fase-1C.

,

Nog twee kavels beschikbaar in fase 1E2 in de wijk Harinxmaland!

Wilt u uw droomhuis bouwen op een prachtige locatie in Sneek? In de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2) zijn nog twee bouwkavels beschikbaar!

Meer informatie

Meer informatie over de kavels, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vindt u op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Belangstelling? Vragen?

Neem dan contact op met S.W. van Steinvoorn (Makelaar – gemeente Súdwest-Fryslân) via 14 0515 of s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl.

, ,

Werkzaamheden fase 1C Harinxmaland van start

Vanaf eind april tot eind juli 2020 worden er werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwrijp maken van fase C in de wijk Harinxmaland in Sneek.  De werkzaamheden zullen, afhankelijk van het weer, zo snel mogelijk uitgevoerd worden. We vragen begrip voor eventuele overlast.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de hoofduitvoerder via 06 216 75 300.

,

Tijdelijke bouwroute i.v.m. voorbereidingen fase 1F in Harinxmaland, Sneek

Voordat Zwanenburg Projecten kan starten met bouwen in fase 1F (Waterrijk Wonen), moet het terrein eerst bouwrijp worden gemaakt. Omdat de definitieve bouwroute langs het spoor nog niet klaar is, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke route (zie kaartje).

Planning

Van der Meer uit Scharnegoutum is in week 11 begonnen met het voorbelasten van het terrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting binnen 6 tot 8 weken klaar zijn.

Vragen/klachten?

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of eventuele klachten ervaren tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Anne ten Hoor via 06-83482104 (Interra).

Relevant bericht

Op koers naar waterrijk wonen in Harinxmaland!

,

Op koers naar waterrijk wonen in Harinxmaland!

Over enkele weken wordt de start verkoop aangekondigd van 76 woningen in de nieuwe fase 1F ‘Waterrijk Wonen’.

Duurzame woningen aan open vaarwater

In deze fase bouwt Zwanenburg 76 moderne huizen met de karakteristieke kenmerken van de jaren ’30 bouwstijl. Stuk voor stuk duurzaam en gasloos uitgevoerd aan open vaarwater in Sneek. Wat leg jij straks achter huis? Een sloep, optimist, rubberboot voor de kinderen?

Bekend terrein voor Zwanenburg Projecten

Harinxmaland, de nieuwe wijk van Sneek, is bekend terrein voor projectontwikkelaar Zwanenburg. Tussen 2016 en 2018 realiseerden zij hier 66 woningen, onder de namen ‘Groots Wonen’ en ‘Mooi Harinxmaland’. Gemeente Súdwest-Fryslân stelde het bestemmingsplan vast voor nog eens 76 huizen in fase 1F. In deze fase zorgt Zwanenburg als nieuwe eigenaar van de grond ook voor het bouw- en woonrijp maken van het hele terrein, inclusief wegen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Woonwensen doorgeven

Uitstraling en indeling worden voor een groot deel over gelaten aan de belangstellenden. Woonwensen kunnen al geruime tijd worden doorgegeven via de website www.mooiharinxmaland.nl. De belangstelling is groot!

,

‘Oorlogsboom’ Harinxmaland krijgt tweede leven

De eenzame populier bij het oude boerderijtje aan de Oerdyk, aan de noordkant van de Sneker wijk Harinxmaland, krijgt een tweede leven. De boom moet weliswaar wijken voor woningbouw, maar hij wordt gestekt, met als doel in de wijk te worden herplant.

Speelattribuut en bankje

Bovendien wordt het hout van de boom na de kap verwerkt tot speelattribuut dat een plek krijgt in het geplande ‘speeleiland’ in de wijk. Ook wordt het hout verzaagd tot planken voor een bankje. Het plan is om dit bankje te voorzien van een plaquette met daarop uitleg over de geschiedenis.

Geschiedenis

Deze gaat terug naar de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen het ‘boerespultsje’ werd bewoond door Douwe van der Meer en zijn gezin. “Heit en mem hiene ûnderdûkers”, vertelt Anne van der Meer, nu 86. “Twa omkes fan mems kant, en noch in pear ûnbekenden.” Hij kan zich nog herinneren dat de populier is ontstaan doordat een van de onderduikers een tak van een ander, bijna dood exemplaar stekte. “De âlde beam is doe troch him omseage. Ut de tûk is doe in nije beam groeid.” Driekwart eeuw later is de ontstaansgeschiedenis nog goed te zien. “It is in wylde beam. De tûken stekke al leech boppe de grûn alle kanten op.” De boom is het beter vergaan dan de onderduiker aan wie hij zijn bestaan te danken heeft. “Dy hat mar in pear dagen by ús west. Doe krige hy in oar plak, yn Boazum. Dêr is hy deasketten.” De ware toedracht kent Van der Meer niet. Evenmin weet hij de naam van de onderduiker. “Wat ik al wit is dat heit him doe aardich knepen hat. Wie dy ûnderdûker wol te fertrouwen? Soe hy ús ferret hawwe? Dêr siet heit oer yn.” De geschiedenis van de populier was voor raadslid Carla van der Hoek (GBTL) aanleiding om te vragen of er ten minste iets van de ‘oorlogsboom’ behouden kon blijven. Wethouder Erik Faber zegde toe zich daarvoor te willen inzetten.

,

Boeren vernoemd in uitbreidingsplan Sneek

Geen Nobelprijswinnaars, staatsmannen, sporthelden of andere beroemdheden die vernoemd worden in het uitbreidingsplan Harinxmaland. De straten in nieuwbouwwijk aan de noordkant van Sneek verwijzen naar voormalige eigenaren, gebruikers en pachters van de landerijen, die nu voor woningbouw zijn bestemd: Bauckeshof, Wopkeshof en Heerke Tjepkesstraat.

Bauckeshof

De eerste naam verwijst naar boerin Bauck Foppes uit Scharnegoutum, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw een veehouderij bestierde met haar man Botte Hanses, die niet wordt vernoemd. Uit dezelfde periode, rond 1640, stamt Heerke Tjepkes, terwijl de naam van Sieger Wopckes, met een c, opduikt rond 1700.

Historie

Alle namen zijn terug te vinden in de zogeheten stemkohieren. Deze waren destijds bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal boerderijen, te registreren. De straten in eerdere fases van Harinxmaland werden ook al genoemd naar boeren die er ruim drie eeuwen geleden hun bedrijven hadden, onder wie Evert Egberts, Pier Hylckes, Hille Haersma, Gerben Nannes en Rintje Ydes.