,

29 nov. inloopbijeenkomst Harinxmaland

Op woensdag 29 november bent u van harte welkom om het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase 1E2 (locatie grasdrogerij) te bekijken. De 45 woningen worden gebouwd door Koopmans TBI. De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 17:30 en 18:30 uur op het Waltaplein in het stadhuis in Sneek, Marktstraat 15.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het plan omvat twee, aan elkaar gekoppelde plandelen. Het eerste plandeel ten noorden van Harinxmaland Fase 1E te Sneek gaat uit van de bouw van 9-12 woningen. Het tweede plandeel betreft de voormalige grasdrogerijlocatie aan de Oerdyk onder Sneek. Op deze locatie kunnen vijf woningen worden gebouwd. Verder is een trailerhelling opgenomen en tevens maakt de inrichting van het gebied tussen de woningen en de (provinciale) weg onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Wanneer en waar kan ik de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 17 november t/m 28 december 2017. Dit kan bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Ook is er een inloopmoment en wel op woensdag 29 november 2017 tussen 17.30 uur en 18.30 uur in het gemeentehuis te Sneek op het Waltaplein

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer B. de Jong, afdeling ROEZ, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen voor 14 december 2017.

Verbeelding Harinxmaland-Oerdyk

,

Uitnodiging: 28 november bekendmaking naam brug

,

De brug ligt erin

De brug van Harinxmaland ligt erin! De bewoners hebben suggesties voor namen ingestuurd. De namencommissie van de gemeente gaat daar binnenkort een keuze uit maken.

Nieuwe straatnamen bekend

Harinxmaland krijgt er dit jaar flink wat nieuwe woningen en dus ook straten bij. De commissie (straat)naamgeving heeft zich over de namen van deze nieuwe straten gebogen. Op advies van de commissie heeft het college met de nieuwe straatnamen ingestemd. De nieuwe straten van fase 1B en 1C gaan heten: Evert Egbertsstraat, Pier Hylckeshof, Hille Haersmahof en Rintje Ydeshof. De nieuwe straten van fase 1D gaan heten: Gerritshof, Jetseshof, Jacobshof, Ype Johannesstraat, Noardwei. Deze namen verwijzen naar de vroegere gebruikers/pachters van de voormalige landerijen in dit gebied. De namen sluiten hiermee aan bij die van fase 1A.

Hieronder ziet u de kaartjes van fase 1B/1C en van fase 1D:

Namen fase 1B en 1C

Namen fase 1D

7 April: start verkoop 45 woningen fase 1B

Op 7 april start de verkoop van 45 eengezinswoningen, verdeeld over vijf rijen. De woningen staan rondom een groen hof. Heb je interesse? Inschrijven kan via

harinxmaland

Beschikbare woningen fase 1D en 1B

Fase 1D

Projectontwikkelaar Nijhuis Bouw BV heeft momenteel woningen in de verkoop aan de Jacobshof in Harinxmaland.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.jacobseiland.nl.

Harinxmaland 

Fase 1B

Fase 1 B wordt momenteel ontwikkeld door projectontwikkelaar Koopmans TBI.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hofvanharinxma.nl.

Eerste paal 26 twee-onder-een-kapwoningen (fase 1E)

Donderdag 26 januari vierden we de bouw van de 26 twee-onder-een-kapwoningen aan het vaarwater (fase 1E). Projectontwikkelaar Zwanenburg Projecten B.V. gaat dit uitvoeren, in samenwerking met aannemersbedrijf Kuin. Erik Zwanenburg en Frans Tolsma (projectmanager vanuit de gemeente) hielden een korte toespraak. Daarna was het tijd voor het confettikanon en ging de eerste heipaal de grond in!
Harinxmaland

Bouw fase E volop bezig

Op 1 december is de eerste paal van fase E de grond in gegaan. Ondertussen zijn de funderingen voor alle 40 rijtjeswoningen geplaatst en het betoncasco voor de rij van acht staat. Op donderdagmiddag 26 januari gaat de eerste paal van de 26 twee-onder-eenkapwoningen de grond in! Dit wordt opnieuw een feestelijk moment, waar wethouder Gea Akkerman ook aanwezig zal zijn.

Harinxmaland

Website in een nieuw jasje

Het zal je misschien zijn opgevallen dat we onze website in een nieuw jasje hebben gestoken. Mocht je informatie missen op deze site, laat het dan weten via ons contactformulier. Zo kunnen we deze site blijven verbeteren :-).

Eerste paal fase 1E

Op donderdag 1 december hebben we de bouw van veertig jarendertigwoningen van fase 1E gevierd. Zwanenburg Projecten B.V. zal de bouw op zich nemen. Het is het eerste grote bouwproject in Sneek na de crisis. Wethouder Gea Akkerman en Erik Zwanenburg van Zwanenburg Projecten hielden een korte toespraak. Daarna mochten de bewoners de eerste heipaal signeren.

Viering eerste paal fase 1E