Súdwest-Fryslân heeft 89 kernen met in totaal zo’n 90.000 inwoners. Wij kunnen onmogelijk met iedereen afzonderlijk contact hebben. Daarom werken wij zoveel mogelijk samen met stads-, dorps- of wijkbelangen volgens ons Kernenbeleid.

Wijkbelang Harinxmaland

Coördinator Jan Witteveen: “In de nieuwe wijk Harinxmaland is, voor zover wij weten, (nog) geen wijkbelang. Zijn er binnen jullie wijk plannen voor de oprichting van een wijkbelang? Of kan ik iets anders voor de wijk betekenen? Ik hoor het graag!”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de stads-, dorps- en wijkcoördinatoren (en contactgegevens) op de website van gemeente Súdwest-Fryslan