Voordat Zwanenburg Projecten kan starten met bouwen in fase 1F (Waterrijk Wonen), moet het terrein eerst bouwrijp worden gemaakt. Omdat de definitieve bouwroute langs het spoor nog niet klaar is, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke route (zie kaartje).

Planning

Van der Meer uit Scharnegoutum is in week 11 begonnen met het voorbelasten van het terrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting binnen 6 tot 8 weken klaar zijn.

Vragen/klachten?

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of eventuele klachten ervaren tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Anne ten Hoor via 06-83482104 (Interra).

Relevant bericht

Op koers naar waterrijk wonen in Harinxmaland!