,

‘Oorlogsboom’ Harinxmaland krijgt tweede leven

De eenzame populier bij het oude boerderijtje aan de Oerdyk, aan de noordkant van de Sneker wijk Harinxmaland, krijgt een tweede leven. De boom moet weliswaar wijken voor woningbouw, maar hij wordt gestekt, met als doel in de wijk te worden herplant.

Speelattribuut en bankje

Bovendien wordt het hout van de boom na de kap verwerkt tot speelattribuut dat een plek krijgt in het geplande ‘speeleiland’ in de wijk. Ook wordt het hout verzaagd tot planken voor een bankje. Het plan is om dit bankje te voorzien van een plaquette met daarop uitleg over de geschiedenis.

Geschiedenis

Deze gaat terug naar de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen het ‘boerespultsje’ werd bewoond door Douwe van der Meer en zijn gezin. “Heit en mem hiene ûnderdûkers”, vertelt Anne van der Meer, nu 86. “Twa omkes fan mems kant, en noch in pear ûnbekenden.” Hij kan zich nog herinneren dat de populier is ontstaan doordat een van de onderduikers een tak van een ander, bijna dood exemplaar stekte. “De âlde beam is doe troch him omseage. Ut de tûk is doe in nije beam groeid.” Driekwart eeuw later is de ontstaansgeschiedenis nog goed te zien. “It is in wylde beam. De tûken stekke al leech boppe de grûn alle kanten op.” De boom is het beter vergaan dan de onderduiker aan wie hij zijn bestaan te danken heeft. “Dy hat mar in pear dagen by ús west. Doe krige hy in oar plak, yn Boazum. Dêr is hy deasketten.” De ware toedracht kent Van der Meer niet. Evenmin weet hij de naam van de onderduiker. “Wat ik al wit is dat heit him doe aardich knepen hat. Wie dy ûnderdûker wol te fertrouwen? Soe hy ús ferret hawwe? Dêr siet heit oer yn.” De geschiedenis van de populier was voor raadslid Carla van der Hoek (GBTL) aanleiding om te vragen of er ten minste iets van de ‘oorlogsboom’ behouden kon blijven. Wethouder Erik Faber zegde toe zich daarvoor te willen inzetten.