,

Woonrijp maken fase 1 van start op 11 november a.s.

Nota Infra BV start maandag 11 november 2019 met het woonrijp maken van Harixmaland fase 1. Hieronder leest u welke werkzaamheden de komende weken worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden

  • Fase 1 Riolerings-bestratingswerk aan de Gerritshof start op: 11-11-2019
  • Fase 2 Riolerings-bestratingswerk aan de Jetseshof
  • Fase 3 Riolerings-bestratingswerk aan de Noardwei
  • Fase 4 Riolerings-bestratingswerk aan de Jacobshof

Bewoners van de straten Jetseshof fase 2 / Noardwei fase 3 & Jacobshof fase 4 worden vóór de start van de werkzaamheden door Nota Infra geïnformeerd. Bekijk de Faseringstekening Harinxmaland – fase 1 voor meer informatie.

Overlast en hinder

Wij proberen de hinder en overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het is echter niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken, hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.

Parkeren

Bewoners van de Gerritshof worden verzocht om hun auto’s vóór maandag 11 november 07.00 uur ergens anders te parkeren.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning of de tijdelijke maatregelen kunt u op werkdagen (van 7.00 uur tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen met de uitvoerder: Vincent Nota via 06- 55 70 74 42. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer F. Drenthen via 140515.