,

Vervolg werkzaamheden binnentuin Hof van Harinxma

Het geraamte is eerder dit jaar aangebracht. We gaan binnenkort verder met de aanleg. Voor de bouwvakvakantie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen speeltoestellen ( grotendeels)
  • Aanbrengen bestrating
  • Maaien gras
  • Aanbrengen gras rond speeltoestellen ( afwijkend van eerste ontwerp, kostenbesparend en beter voor afvoer water)
  • De speeltoestellen worden na de bouwvak voorzien van valondergrond en blijven in zand

De verhoogde plantenbak wordt in het najaar aangebracht en hierbij de nodige afwerking. Ook brengen we dan de beplanting aan (het plantseizoen is vanaf oktober/november).

We zijn nu bezig met het afronden van de voorbereiding en starten in week 28.