,

Omgevingsvergunning verleend voor 5 woningen aan Tolhûsdyk in Sneek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vijf woningen aan de Tolhûsdyk (voormalige grasdrogerijlocatie) in Sneek.

Ter inzage

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-67612.html.