,

Voorbereidingen ‘woonrijp maken’ van start

De straten Noardwei, Jacobshof, Jetseshof en Gerritshof worden rond de bouwvak van dit jaar zoveel mogelijk woonrijp gemaakt.

Woonrijp maken, wat betekent dat?

Woonrijp maken, betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Tijdelijke bouwweg

De tijdelijke bouwweg is nodig zolang er in fase 1E2 (Oerdyk/Noardwei) wordt gebouwd. Als de werkzaamheden daar zijn afgerond, gaan we deze weg ook woonrijp gaan maken. Een planning hiervoor kunnen we nog niet geven; de kavels moeten eerst allemaal zijn verkocht.