,

Realisatie woonwijk Harinxmaland in Sneek gaat onverminderd door

De gemeente Súdwest-Fryslân en Zwanenburg Projecten b.v. uit Heerenveen hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van 74 duurzame en gasloze woningen aan open vaarwater in fase 1F in Harinxmaland in Sneek. De bouw start waarschijnlijk in 2020. Zwanenburg bouwde eerder al 64 woningen in fase 1D.

Bouw- en woonrijp maken van de locatie

Zwanenburg is al sinds 2016 eigenaar van de grond in fase 1F en zorgt zelf voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. ‘Woonrijp maken’ betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen van definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Bouwplannen voor 24 woningen in fase 1C

De gemeente Súdwest-Fryslân wil in het jaar 2020, naast de 74 woningen in fase 1F, ook de bouw van 24 woningen in fase 1C mogelijk maken. Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Door deze mix ontstaat een mooi gevarieerd aanbod. De gemeente heeft hier goede ervaringen mee.