,

Ontwerpen binnenterrein Hof van Harinxma later klaar dan gepland

Op dinsdag 25 september jl. heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ideeën opgehaald bij de (toekomstige) bewoners van het Hof van Harinxma voor de inrichting van het binnenterrein.

“Een realistisch en breedgedragen plan”

Jelle Koornstra (ontwerper Groen) is druk bezig om de aangedragen ideeën en wensen zoveel mogelijk te verwerken in de ontwerpen. Jelle: “De ontwerpen zijn later klaar dan gepland. Ik wil graag met een realistisch en breed gedragen plan komen. Daar heb ik nog iets meer tijd voor nodig. Ik verwacht dat we de ontwerpen deze maand nog in stemming kunnen brengen.”