De leden van projectteam Harinxmaland van de gemeente Súdwest-Fryslân, mochten op dinsdag 25 september zo’n 20 (toekomstige) bewoners van het Hof van Harinxma verwelkomen op het Waltaplein in het gemeentehuis in Sneek.

Ideeën ophalen

De speciale bewonersbijeenkomst werd georganiseerd om ideeën op te halen voor de inrichting van het binnenterrein. Na een korte presentatie door Jelle Koornstra (ontwerper Groen) over de (on)mogelijkheden, werd er volop gebrainstormd door de bewoners en maakten zij diverse mooie ontwerpen.

Aan de slag!

Jelle Koornstra: “We zijn erg blij met alle input. De komende weken maken we twee of drie ontwerpen voor het binnenterrein. Hier kunnen de bewoners op stemmen (vermoedelijk oktober; de meeste stemmen gelden). We proberen zoveel mogelijk aan de bewonerswensen tegemoet te komen, maar we verliezen niet uit het oog dat veiligheid voorop staat en dat het terrein met een openbaar karakter goed te onderhouden moet zijn.”