De leden van het projectteam van de gemeente Súdwest-Fryslân gaan graag met u in gesprek over de inrichting van het binnenterrein van het Hof van Harinxma. Tijdens een speciale bewonersbijeenkomst op dinsdag 25 september willen we met u, als toekomstige bewoner, van gedachten wisselen over de mogelijkheden.

Openbaar karakter

Het doel is uiteraard om het binnenterrein zo in te richten, dat u er als bewoner tevreden over bent. Het is echter wel belangrijk dat het terrein een openbaar karakter krijgt. Het ontwerp willen we graag in overleg met u realiseren.

Wanneer en waar?

Dinsdag 25 september van 15.00 tot 17.00 uur op het Waltaplein in het gemeentehuis (Marktstraat 15, Sneek).

Verhinderd?

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst? Dan kunt u tot 24 september a.s. uw wensen en ideeën kenbaar maken via communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. inrichting binnenterrein Hof van Harinxma).

(relevant bericht: https://www.harinxmaland.nl/2018/07/04/meepraten-over-het-binnenterrein-van-het-hof-van-harinxma/)