(foto is gemaakt door Bijlsma BV)

Op 15 juni 2018 werd de nieuwe fietsbrug over een zijarm van de Swette (nabij de Noardwei) opgeleverd. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Bijlsma BV en Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken.

Andere locatie

De brug is op een iets andere locatie geplaatst dan in het oorspronkelijke plan stond vermeld. Dit heeft te maken met de zichtlijn* die provincie Fryslân heeft opgelegd, maar ook omdat vaartuigen zo de bocht beter kunnen nemen.

* Zichtlijnen zijn lijnen dwars door de bebouwing en begroeiing, die de oriëntatie vergroten en/of de blik verruimen.