Veel kopers aanwezig bij viering hoogste punt Hof van Harinxma Sneek