Twee kopers leggen dakpannen bij hoogste punt Hof van Harinxma