KNOL Beton-, Waterbouw & Heiwerken werkt van 28 mei tot en met 15 juni 2018 aan de bouw van een fiets- voetgangersbrug over een zijarm van de Swette (nabij de Noardwei).

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (grotendeels vanaf een ponton):

  • heiwerk 8 stuks prefab betonpalen;
  • aanbrengen remmingswerken bestaande uit stalen palen en houten wrijfgording;
  • montage stalen brug;
  • uitvoeren grondwerk toeritten brug;

 Stremmingen

De vaart is tijdens het heiwerk en de montage van de brug gestremd. U kunt uw woning dan niet per boot bereiken. De stremming duurt naar verwachting twee keer een werkdag, maar dit kan door onvoorziene omstandigheden langer zijn. U wordt van tevoren per brief op de hoogte gebracht van de exacte datum en tijd van de stremmingen.

Vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de projectleider J. Geel, telefoonnummer 06-20708570.