In de week van 25 april start firma De Waard met de grondwerkzaamheden voor de fases D en E van Harinxmaland. De waterpartijen worden graven

en er wordt zand voor de wegen aangebracht. Daarnaast wordt een bouwweg met tijdelijke bestrating aangelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats tot begin juni. Na de bouwvak, zo rond september, worden de kabels en leidingen in het gebied aangebracht door de Nutsbedrijven.

 

In het laatste kwartaal van 2016 kunnen de eerste woningen gebouwd worden