Ontwerpbestemmingsplan Fase 1E ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Harinxmaland fase 1e ligt ter inzage van 1 april t/m 12 mei 2016 op de gemeenteloketten. Kijk hier voor meer info.

Bestemmingsplan Fase 1d definitief
Het bestemmingsplan Harinxmaland fase 1d is definitief. Kijk hier voor meer info.