Op 19 december start Zwanenburg Projecten, in samenwerking met makelaardij Hoekstra uit Sneek en Makelaardij Friesland uit Heerenveen, de verkoop van woningen in Harinxmaland. Het gaat om woningen in fase 1E.

De uitgifte van de woningen loopt parallel aan de gemeentelijke procedures die momenteel plaatsvinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.mooiharinxmaland.nl