Ontwerpbestemmingsplan fase 1D Harinxmaland

De afgelopen tijd heeft gemeente Súdwest-Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het tweede deel van fase 1 van het woongebied Harinxmaland.   Het betreft het gebied van Fase 1D. Het ontwerp bestemmingsplan van Fase 1D is nu gereed en ligt van 4 september t/m 15 oktober ter inzage op de gemeenteloketten van Bolsward en Sneek. U kunt het plan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan fase 1D Harinxmaland