Fase 1B

Koopmans TBI heeft op deze locatie 45 eengezinswoningen gebouwd (Hof van Harinxma). De eerste woning wordt binnenkort opgeleverd

Fase 1C

De gemeente gaat in 2020 de bouw van 24 woningen in fase 1C mogelijk maken. Deze fase wordt een mix van vrij uitgeefbare kavels en projectmatige bouw. Door deze mix ontstaat een mooi gevarieerd aanbod.

Fase 1D

Alles is verkocht in fase D.

Fase 1E 2 (Oerdyk/Noardwei)

De gemeente start binnenkort met de inschrijving voor de verkoop van de laatste 5 vrije bouwkavels gelegen aan de Oerdyk/Noardwei (door middel van loting). Meer informatie hierover is te vinden op vinden op deze website en op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Fase 1F

Zwanenburg B.V. gaat op deze locatie 76 duurzame en gasloze woningen bouwen aan vaarwater. Kijk voor meer informatie op www.mooiharinxmaland.nl.

Locatie Grasdrogerij

Op de voormalige locatie van de Grasdrogerij wordt een prachtig woongebied op een exclusief stukje in Harinxmaland gerealiseerd met vijf vrijstaande woningen aan het water (de Swette). De verwachting is dat deze locatie net vóór de bouwvakvakantie bouwrijp is. Kijk voor meer informatie op https://www.makelaardijhoekstra.nl/nieuwbouw/project/sneek-grasdrogerij/.

Fase 2

De start van Fase 2 is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Vrije kavels

Er komen binnenkort vijf kavels beschikbaar in fase 1E2. Meer informatie: Kavelverkoop Oerdyk/Noardwei van start!